Комплетът „Отлгедай Сам Микрорастения“ включва всичко необходимо да отгледате вкусни микроастения. Само добавете вода и им се радвайте.