Първата вълна растения готова след 7 дни ще е достатъчна за около десет хапвания. Можете да обирате по малко на всяко хапване, така ще имате винаги съвсем пресни растения. След като оберете първите, изчакайте още няколко дни и ще имате отново пресни микрорастения.