Отглеждането на микрорастения е лесно и забавно, не изискват нищо друго освен малко вода. Светлината от прозореца е достатъчна за да станат готови само след 7 дни.